หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
..
ความก้าวหน้าด้านไอที
เทคนิคและการแก้ไขปัญหาการใช้ไอที
ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกของเกษตรกรด้วยเครื่องมือภูมิสารสนเทศ
   
  การตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
  การจัดทำข้อมูล-GIS-ข้าว-เพื่อการพัฒนา
  การใช้แอปปริเคชั่น-Temperature
  ประโยชน์ระบภูมิศาสตร์สารสนเทศกับงานส่งเสริมการเกษตร
  การเขีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  ระบบงานสารสนเทศ
  การถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (Broadcast Streaming)
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  การตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
  การจัดทำข้อมูล-GIS-ข้าว-เพื่อการพัฒนา
  การใช้แอปปริเคชั่น-Temperature
  ประโยชน์ระบภูมิศาสตร์สารสนเทศกับงานส่งเสริมการเกษตร
  การเขีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  ระบบงานสารสนเทศ
  การถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (Broadcast Streaming)
  การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
  การใช้งานโปรแกรม TeamViewer
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 66    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com