หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร
..
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
   
  การให้บริการเกษตรกรแบบ Smart Office โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จังหวัดแพร่
  แนวทางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  กระบวนการถ่ายทอดความรู้
  การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system
  ความสำเร็จของผู้ให้
  เรื่องเล่าก่อนเกษียณอายุราชการ
  การพัฒนาบุคลากร และงานส่งเสริมการเกษตร
  การบริหารจัดการ
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร
  การให้บริการเกษตรกรแบบ Smart Office โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จังหวัดแพร่
  แนวทางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  กระบวนการถ่ายทอดความรู้
  การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system
  ความสำเร็จของผู้ให้
  เรื่องเล่าก่อนเกษียณอายุราชการ
  การพัฒนาบุคลากร และงานส่งเสริมการเกษตร
  การบริหารจัดการ
  การทำงานกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานและเกษตรกรผู้มาติดต่อ
  การบริหารจัดการองค์กร
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 266    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com