หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร
..
การจัดการความรู้
   
  การใช้บัตรเครดิตราชการ
  แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั
  แบบถอดองค์ความรู้ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้
  การประสานงานในงานส่งเสริมการเกษตร
  การให้บริการเกษตรกรแบบ Smart Office
  การจัดงานพิธีการต่าง ๆ โดย นางพรชนก ปั่นรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
  น้ำ หมักชีวภาพในครัวเรือน
  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร
  การใช้บัตรเครดิตราชการ
  แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั
  แบบถอดองค์ความรู้ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้
  การประสานงานในงานส่งเสริมการเกษตร
  การให้บริการเกษตรกรแบบ Smart Office
  การจัดงานพิธีการต่าง ๆ โดย นางพรชนก ปั่นรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
  น้ำ หมักชีวภาพในครัวเรือน
  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
  การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างง่าย
  การลดต้นทุนและการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 663    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com