หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร
..
การจัดการความรู้
   
  ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training & Visit System)
  การโน้มกิ่งพริก
  เรื่องเล่าจากการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และจัดการฝึกอบรมนานาชาติ
  Thailand 4.0 กับการส่งเสริมการเกษตร
  อากาศยานไร้นักบินในศตวรรษ 21 และการประยุกต์ใช้กับการเกษตร
  การจัดการศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อส่งออก
  การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การพัฒนาอาสาสมัครเกษตร(กม.)และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร
  ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training & Visit System)
  การโน้มกิ่งพริก
  เรื่องเล่าจากการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และจัดการฝึกอบรมนานาชาติ
  Thailand 4.0 กับการส่งเสริมการเกษตร
  อากาศยานไร้นักบินในศตวรรษ 21 และการประยุกต์ใช้กับการเกษตร
  การจัดการศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อส่งออก
  การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การพัฒนาอาสาสมัครเกษตร(กม.)และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
  การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
  การดำเนินงาน Smart Office สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 652    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com