หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ Smart Officer
..
   
  การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยใช้เทคนิคกระบวนการAppreciation-Influence-Control(A-I-C)
  การนำประสบการณ์การทำงานในชีวิตรับราชการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลังเกษียณ
  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
  การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ
  การทำงานส่งเสริมการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ
  การปฏิบัติงานส่งเสริมให้ได้ใจเกษตรกร
  การทำงานเป็นทีม (Team work) ของสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  การนำนโยบายสู่การจัดทำแผนงานโครงการ
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ Smart Officer
  การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยใช้เทคนิคกระบวนการAppreciation-Influence-Control(A-I-C)
  การนำประสบการณ์การทำงานในชีวิตรับราชการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลังเกษียณ
  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
  การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ
  การทำงานส่งเสริมการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ
  การปฏิบัติงานส่งเสริมให้ได้ใจเกษตรกร
  การทำงานเป็นทีม (Team work) ของสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  การนำนโยบายสู่การจัดทำแผนงานโครงการ
  ความหมายของงานส่งเสริมการเกษตร
  การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน(การเลี้ยงสัตว์เพิ่มรายได้)
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 96    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com