หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
สูตรน้ำหมัก ฮอร์โมน เร่งดอกเร่งผล
ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training & Visit System)
การจัดการวัสดุทางการเกษตร ของเสียเหลือศูนย์(Zero Waste)ใน ศพก.ลอง จ.แพร่
องค์ความรู้จากแปลงใหญ่.หนองม่วงไข่ จ. แพร่
การให้บริการเกษตรกรแบบ Smart Office โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จังหวัดแพร่
การทำงานร่วมกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสู่ความสำเร็จ
การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยใช้เทคนิคกระบวนการAppreciation-Influence-Control(A-I-C)
การดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จ
ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 4341    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com