หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
   งานวิจัย
 
ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : เทคนิคการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภูเก็ต
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน
ชนิด : กลไกในการสนับสนุนงานวิสาหกิจชุมชน
เนื้อหาองค์ความรู้ :
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.Phuket.doae.go.th
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : แบบจัดเก็บองค์ความรู้ ปี 2556 (นงนุช).pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
วันที่นำเข้า : 29/08/2560
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com