หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
   งานวิจัย
 
ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : การทำผ้าพื้นเมืองทอมือ
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน
ชนิด : ผลิตภัณฑ์และบริการวิสาหกิจชุมชน
เนื้อหาองค์ความรู้ : การทอผ้าพื้นเมือง ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมานานตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวโยนกนครที่มีความรู้ด้าน การทอผ้า เริ่ม “ทอผ้าซิ่น”หรือ “ผ้านุ่ง”เพื่อใช้กันเองในครอบครัวก่อน ซึ่งเป็นผ้าหน้าแคบเนื่องจากทอด้วยกี่ธรรมดา (ใช้มือจับกระสวยพุ่งด้าย) และทอครั้งละไม่มากนัก หากต้องการผ้าหน้ากว้างไม่สามารถขยายได้ นอกจาก นี้ยังทอได้ช้ากว่ากี่กระตุก ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเพราะผ้าฝ้ายเมื่อนำมาตัดเป็นเสื้อหรือเป็นชุดใส่ จะไม่ทำให้ ร้อน เนื่องจากเนื้อผ้าจะโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่สร้างมลพิษใดๆ แก่ผู้สวมใส่ เคล็ดลับในการผลิต 1. การทอผ้าที่จะให้ผ้ามีเนื้อแน่น เมื่อทำเป็นผ้า นำผ้าไปตัดแล้วผ้าจะไม่ย้วย คือ การตีกระทบผ้า เวลาที่ทอ จะต้องตีกระทบ 2 ครั้ง ถ้าตีกระทบครั้งเดียวจะได้เนื้อผ้าที่อ่อนและบาง เมื่อนำผ้าไปตัดแล้วผ้าจะย้วย 2. ความอดทน การทอผ้าจะต้องใช้ความอดทนสูง เพราะเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการผลิตแต่ละขั้นตอน 3. ความละเอียด คนที่ทอผ้าจะต้องเป็นคนละเอียดอ่อน มีความประณีต มีสายตาที่ดีเพราะจะต้องดูเนื้อผ้า สีของผ้าให้เป็นสีเดียว เนื้อเดียวกัน 4. ความมีสมาธิ คนทอผ้าจะต้องมีจิตใจที่ไม่วอกแวก หลุกหลิก
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
วันที่นำเข้า : 15/09/2558
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com