หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : น้ำ หมักชีวภาพในครัวเรือน
หมวด : การจัดการความรู้ในองค์กร
กลุ่ม : การจัดการความรู้
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : น้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน การปรับปรุงวิธีการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการผลิตน้ำหมักชีวภาพผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักแล้วนำไปใช้ในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผักนาข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยให้มีคุณภาพสูงและใช้เป็นฮอร์โมนพืชในการรดหรือฉีดพ่นก็ได้ แบบพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร แนวคิด วิเคราะห์ข้อมูล การน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากว่าปัญหาการกู้หนี้ยืมสินเป็นปัญหาใหญ่ในภาคเกษตร การเริ่มต้นเป็นเกษตรกรที่ไม่เริ่มต้นการขอกู้เงินจากธนาคารต่างๆและนายทุน จะเป็นลูกไล่ของคนอื่น และอยู่ในวังวนของความยากจน ถ้ามีกู้ครั้งที่1 ได้มาแบบง่ายๆ ด้วยการเขียนแผนการผลิตแนบคำขอกู้เพื่อมาทำปลูกผัก 1 งานได้เงินแสน ทำเกษตรผสมผสาน 3 ปีรวยชัวร์ หรือทำไร่นาสวนผสม หรือเลี้ยงสัตว์ เพราะอ่านจากหนังสือ ฟังเรื่องเล่า ดูงาน ทั้งหมดนี้เกิดจากการไม่มีประสบการณ์ตรง ในการดำรงชีพ ตามหลักศีลธรรม ที่ไม่พึ่งตนเอง ยกตัวอย่าง ที่ดิน10 ไร่ ให้กู้ 200,000 บาท ร้อยละ 8 เมื่อกู้ได้ก็นำมาดาวรถป้ายแดง เพื่อจะนำพืชผักส่งตลาด นำมาใช้หนี้เดิม และใช้จ่ายในครัวเรือน คำนวณแล้วเหลือเงินไม่ถึง50,000 บาท ต้องนำไปปรับปรุงพื้นที่และซื้อปัจจัยการผลิตรวมทั้งจ้างแรงงานและซื้อปุ๋ยเคมีสารเคมี เพิ่มผลผลิต แต่ผลผลิตที่มีกระบวนการผลิตด้วยเคมีจะไม่สามารถหาลูกค้าที่ยั่งยืนได้ ทำให้ประสบกับการขาดทุน เงินที่เหลือออกอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายของรถยนต์ และต้องหาทางกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ บางคนต้องหาเงินจ่ายเดือนละ 50,000 บาท จำเป็นต้องขายที่ดินไป
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : การถอดองค์ความรู้ของ Smart Famer  ต้นแบบระดับจังห.docx
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่นำเข้า : 11/03/2561
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com