หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : สบู่จากน้ำมันเหลือทิ้ง
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชนิด : เครื่องอุปโภค
เนื้อหาองค์ความรู้ : น้ำมันพืชที่เหลือจากการใช้ทำอาหารของเราในแต่ละวัน โดยปกติเราก็จะเททิ้งลงสู่อ่างล้างจานหรือแหล่งน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อส่งแวดล้อมและน้ำมันก็จะแผ่ขยายเป็นวงกว้างปกคลุมผิวน้ำ ปิดกั้นไม่ให้น้ำและอากาศสัมผัสกันทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายในแหล่งน้ำได้หรือละลายได้น้อย แหล่งน้ำหรือแม่น้ำลำคลองก็จะเริ่มเน่าเสีย พืชและสัตว์น้ำหลายชนิดอาจจะอยู่อาศัยไม่ได้และตายในที่สุด การนำน้ำมันพืชที่เหลือทิ้งรวบรวมไว้แล้วนำมาทำสบู่ทำความสะอาดจะช่วยลดปริมาณน้ำมันพืชที่เราทิ้งลงสู่แม่น้ำหรือท่อน้ำทิ้ง ช่วยไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถนำสิ่งของที่จะทิ้งแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่นำเข้า : 21/07/2555
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com