หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : บทความวิทยุกระจายเสียง ชุดนวัตกรรม ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมวด : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่ม : เทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : การจัดการ(องค์)ความรู้ในการส่งเสริมการเกษตร ปี2552 1.best practice คืออะไร 2.best practice มีความสำคัญกับการจัดการความรู้อย่างไร 3.คุณสมบัติของ best practice 4.RW เป็นเวทีแห่งการขับเลื่อน RW 5.การจัดสัมมนาระดับเขต 6.การสร้างแลพัฒนาคลังความรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 7.การไหลขององค์ความรู้ 8.จัดการความรู้โดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตอนทำไมต้องจัดการความรู้ 9.จัดการความรู้โดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตอนเนื้อหาของการดำเนินงาน 10.จัดการความรู้โดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตอนวิธีดำเนินงานวัจัยชุมชน แนวคิดการจัดการความรู้ 1.ความรู้คืออะไร 2.ทำไมต้องจัดการความรู้ 3.การจัดการความรู้คืออไร 4.เป้าหมายของการจัดการความรู้มีอะไรบ้าง 5.ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 6.ใครเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 7.กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 8.ปัจจัยที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ของเกษตรกรและชุมชน 1.การปลูกพืช 5 ระดับ 2.ขี้หมูหมักด่วน ใช้ดีเพื่อไม้ผล 3.น้ำหมักชีวภาพจากเศษเห็ดฟาง 4.ฮอร์โมนจากรกหมู 5.การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลน 6.การทำนาแบบไม่ไถพรวน 7.การทำนาแบบตัดต้นข้าว 8.การปลูกข้าวแบบประณีต 9.การปลูกข้าวแบบตัดตอซัง 10.กำจัดหนอนกอข้าวด้วยบอระเพ็ด 11.คูณดอกสวยช่วยชาวนาฆ่าหอย 12.ฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว 13.การจัดการน้ำพืชสวน 14.การจัดทรงพุ่มไม้ผลด้วยการผูกโยง 15.การปลูกไผ่เลี้ยงนอกฤดู 16.น้ำส้มควีนไม้รักษาเปลือกยางพารา 17.การเพาะถั่วงอกด้วยใบตองสด ในตะกร้าพาลาสติก 18.การเพาะเห็ดในขอนไม้ 19.การปลูกมะละกอด้วยกิ่งตอน 20.ปลูกพืชไม่ใช้ดินแบบครัวเรือน 21.ผักกระเชดชลูดน้ำ 22.มะกรูดบนตอมะนาว ทำง่ายรายได้ดี 23.การกระตุ้นปลาตะเพียนให้ผสมพันธุ์และวางไข่ 24.การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน 25.การเลี้ยงใส้เดือนดิน 26.พวงแขวนเพาะพันธุ์หอยนางรม 27.ขวดน้ำกับดักแมลงวันทอง 28.เครื่องคัดดอกมะลิ 29.เครื่องสกัดน้ำสมุนไพรไล่แมลง 30.เครื่องหยอดปุ๋ยอเนกประสงค์ 31.เครื่องห่อผลไม้ชนิดปรับทิศทาง 32.คีมตอนกิ่งต้นไม้ 33.ชุดขยายเชื้อแบคทีเรียสำหรับเกษตรกรผลิตใช้เอง 34.ตะแกรงเกี่ยวข้าว 35.ถังแก๊สเพิ่มกำลังอัดน้ำสำหรับสปริงเกอร์ 36.ถังพ่นสารเคมีไฟฟ้า 37.ท่อระบายความร้อนในกองปุ๋ยหมัก 38.ปลอกสวมหน่อไม้ฝรั่ง 39.รถไถยกร่องแปลงปลูกอย่างง่าย 40.อุปกรณ์เก็บพุทรา 41.ข้างฮาง 42.ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย 43.ชาผักหวานบ้าน 44.ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 45.ปลาเค็มกางมุ้ง 46.ปลาอบรมควัน 47.การย้อมสีกุหลาบ 48.กระเป๋าถือสตรีจากไม้ไผ่สาน 49.การทำฝาสานจากไม้ไผ่ 50.แชมพูสมันไพรน้ำซาวข้าว
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.am1386.doae.go.th
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
วันที่นำเข้า : 24/09/2553
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com